Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Zakres us?ug

Kancelaria prawna oferuje szeroki wachlarz us?ug. Profesjonalne i rzetelne podej?cie do ka?dej sprawy z poszanowaniem obowi?zuj?cych przepisw prawa, a tak?e troska o dobro Klienta to zasady, ktre przy?wiecaj? adwokatowi Maciejowi Bartkowiakowi od pocz?tku istnienia Kancelarii.

Prawnik zapewnia pomoc w zakresie doradzania i praktycznego rozwi?zywania problemw prawnych w nast?puj?cych obszarach:

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla