Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Pozywaj?c osob? fizyczn? musisz poda? jej adres zamieszkania

Na mocy uchwa?y S?du Najwy?szego z 17 lipca 2014 r. sk?adaj?c pozew musisz poda? adres zamieszkania pozwanego (je?li pozew dotyczy osoby fizycznej). Brak wskazania miejsca zamieszkania pozwanego uniemo?liwia formalne nadanie biegu sprawie w s?dach.

Jest to istotna informacja dla przedsi?biorcw, poniewa? adresu zamieszkania nie mo?na zast?pi? adresem prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, czy miejsca pracy pozwanego.

http://blog.e-prawnik.pl/pozwanie-osoby-fizycznej-wymaga-znajomosci-adresu-zamieszkania.html

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla