Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Nowe zasady zwrotu towaru przez Internet

Nowe zasady zwrotu towaru przez Internet

Nowa ustawa o prawach konsumenta budzi niepokj w?rd sprzedawcw internetowych. Do tej pory klient mg? zwrci? zakupiony towar w terminie do 10 dni bez podania przyczyny zwrotu. Dzi?ki nowym przepisom termin ten wyd?u?y si? do 14 dni. Jednak przed?u?enie o 4 dni terminu w ktrym klient mo?e odst?pi? od umowy, nie wzbudzi?a wielkich zastrze?e? ze strony e-sklepw. Niepokj wzbudzi? raczej przepis, nakazuj?cy sprzedawcy ca?kowite pokrycie kosztw wysy?ki (od siebie do klienta i od klienta do siebie).

Dyrektywa ta nie jest jednak nowo?ci?, poniewa? zgodnie z ustanowieniami Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej 15 kwietnia 2010 r. (C-511/08)- e-sklepy powinny zwraca? ca?o?? kosztw, jakie ponis? klient, ktry odes?a? towar korzystaj?c z przys?uguj?cego mu prawa odst?pienia od umowy. Generalnie nowe przepisy nie zmieni? zasadniczo sytuacji sprzedawcw. Istotna jest dyrektywa, ?e sprzedawca zwracaj?c klientowi poniesione koszty, mo?e odda? mu mo?liwie najta?sz? kwot? za wysy?k? (nawet je?li towar zosta? dostarczony klientowi w najdro?szej opcji).

http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/artykuly/792879,zwrot-towaru-sklep-internetowy-zaplaci-tylko-za-najtansza-przesylke.html

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla